Nápověda

Obsah


Tipy do začátku

 1. Přečti si všeobecný návod. Nevynechej FAQ. Je k dispozici i nápověda pro pokročilé: PDFko od Joshe (350kB).
 2. Vyber si nějakého zkušenějšího (déle hrajícího) hráče a neboj se mu napsat poštou, zda si s tebou zahraje. Nechtěj po něm vysvětlovat úplné základy (od toho je tato nápověda).
 3. Pravidelně odehrávej (obvykle stačí parkrát denně) a KOMUNIKUJ se spoluhráči.
 4. Když ti něco nebude jasné, neboj se zeptat na fóru ve vlákně škola.

Všeobecný návod

Základní informace

Jedná se o tahovou strategii z prostředí hmyzu. V systému existují dvě znepřátelené strany - louka a les, které proti sobě bojují. Obě mají stejné jednotky a možnosti operací s nimi a ničím kromě názvu se neliší. Samotný boj probíhá ve světech. Každý svět má svoji mapu, která je buď jednorázově náhodně generovaná, nebo pravidelně po konci souboje recyklována podle svého vzoru. Bojovat mohou jak jednotlivci, tak mnohačetné týmy ve vyrovnaném zastoupení louky a lesa.

Nejprve se hráč přidá do světa. Svět se spustí (uzamkne pro vstup dalším hráčům) automaticky sám, pokud se naplní jeho limit. Ten může být pro každý svět jiný. Souboj končí, když je ze světa vyřazen poslední hráč daného typu (louka, les). Hráč je vyřazen, pokud soupeř obsadí jeho velení. Velení je jedno políčko na mapě, které si hráč na začátku určí a později ho již nemůže měnit. Pro soupeře se jeví jako jakékoli jiné pole daného hráče - není odlišeno a toto pole je tedy potřeba odhalit. To se dá jedině tak, že se pole získá útokem. Je tedy v zájmu hráče ho velmi dobře bránit.

Princip hry

Po spuštění světa si hráč nakoupí jednotky a dobývá s nimi neutrální území. Po dobu 24 hodin od spuštění světa nelze útočit na protihráče, ale jen na neutrální území. To je z toho důvodu, že svět spouští poslední příchozí hráč. Je tedy potřeba dát ostatním šanci přihlásit se do hry, dobýt území, získat produkci, nakoupit obranu na velení, apod. Z každého vlastněného území (políčka) dostává hráč produkci nektaru závislou na typu pole. Každá akce (nákup přesun, propouštění jednotek, útok, změna typu políčka, poslání nektaru) stojí tahy.

Základní pojmy

 • nektar – Je hlavní a jedinou surovinou ve hře. Je nutný pro nákup jednotek.
 • tahy – Jsou jednotkou limitující úkony hráče (nákup/útok/přesun/propouštění/geologie...).
 • přepočet – Každou hodinu (vždy dvě minuty po celé) probíhá tzv. přepočet. Při něm se hráčům, kteří právě hrají nějaký svět připočítá nektar podle aktuální produkce a připočtou se mu i tahy. Jejich množství je určeno parametrem světa - rychlostí.
 • expy – Název vychází z anglického experience - zkušenost. Jsou měřítkem kvality hráče. Hráč je získává jen dvěma způsoby. Prvním je ocenění za hraný svět a to obdrží i tehdy, pokud je hráč ze světa vyřazen. Výši této jisté odměny určuje parametr světa - rating. Druhou možností je dobýt protivníka a za jeho vyřazení ze světa hráč získá určité procento ze zkušeností dobytého soupeře, to je však shora limitováno ratingem světa. Samotné expy však nejsou příliš vypovídající. Kdo hraje jeden svět za druhým, jich má víc a nezávisí to až tolik na jeho kvalitách. Proto se počítají i procenta úspěšnosti ve světě, tedy kolik procent z maxima skutečně za své zásluhy ve světě získám.
 • velení – Nejdůležitější hráčovo pole. Po startu světa ho již není možno přesouvat. Když ho dobyje soupeř, hráč je vyřazen. Je tedy třeba ho dobře bránit.
 • Síň slávy – Je to seznam hráčů primárně seřazený dle expů násobených procenty, aby lépe vypovídaly o kvalitě hráče. Pro mnohé zkušené hráče jsou ale primárním ukazatelem právě jen procenta úspěšnosti. Ti již hrají jen občas, hlavně pro zábavu a předem domluvené prestižní zápasy. Nemají tedy dostatek expů, aby byli na předních příčkách síně slávy, ale hravě porazí i hráče z čela přehledu.

Jednotky

Každá jednotka má své útočné (UČ) a obranné číslo (OČ). Cena jednotky v mililitrech nektaru se rovná součtu UČ a OČ (většinou, neplatí to vždy!). Jednotky jsou vázané na mód světa. V některém světě tedy nemusí bý všechny dostupné. Na jednom poli smí být pouze jednotky jednoho typu.

Přehled jednotek

Dostupné jednotky se odvíjí od módu světa. Ve většině případů je použit mód classic.

Mód classic

Jednotka Útok Obrana Cena Tahy LO bonus ? Popis
útok přesun
Beruška 5 3 7 ml 5 1 0 Jednotka s vyváženými vlastnostmi, ale pro svoji krásu získala dotace z EU a je tedy levnější.
Hovado 9 1 10 ml 5 1 0 Silný a nebezpečný útočník, ideální pro rychlý útok a stažení do zálohy.
Komár 1 1 2 ml 5 1 0 Malý lítý bojovník s vyváženou silou obrany a útoku.
Šváb 1 16 17 ml 5 1 0 Silný bojovník, ideální pro obranu normálních polí.

Mód realtime

Jednotka Útok Obrana Cena Tahy LO bonus ? Popis
útok přesun
Beruška 5 3 7 ml 5 1 0 Jednotka s vyváženými vlastnostmi, ale pro svoji krásu získala dotace z EU a je tedy levnější.
Hovado 9 1 10 ml 5 1 0 Silný a nebezpečný útočník, ideální pro rychlý útok a stažení do zálohy.
Komár 1 1 2 ml 5 1 0 Malý lítý bojovník s vyváženou silou obrany a útoku.
Šváb 1 16 17 ml 5 1 0 Silný bojovník, ideální pro obranu normálních polí.

Mód vyprodej

Jednotka Útok Obrana Cena Tahy LO bonus ? Popis
útok přesun
Beruška 5 3 7 ml 4 1 0 Jednotka s vyváženými vlastnostmi, ale pro svoji krásu získala dotace z EU a je tedy levnější. Současně má i menší cenu útoku (4).
Hovado 9 1 10 ml 5 1 0 Silný a nebezpečný útočník, ideální pro rychlý útok a stažení do zálohy.
Komár 1 1 2 ml 5 1 0 Malý lítý bojovník s vyváženou silou obrany a útoku.
Šváb 1 16 17 ml 5 1 0 Silný bojovník, ideální pro obranu normálních polí.
Vážka 1 10 750 ml 5 2 2 Létá pomalu ale vysoko, takže vidí do dálky. Je to ale vzácný a tedy ceněný tvor.
Vosička 7 5 20 ml 5 1 1 Stara klasika opět zasahuje a vidí pěkně zostra.

Typy polí na mapě světa

Políčka se při vykreslování mapy vrství. V reálu tak na mapě uvidíš rozličné kombinace následujicích obrázků. Měnit typ pole je možné pomocí geologie.

 • neviditelné pole takto se tváří libovolné políčko, které je mimo tvůj a spoluhráčův dohled
 • normál normál (produkce 12 ml/hod)
 • bažina bažina (produkce 7 ml/hod, ale bonus k OČ +2 každé jednotky)
 • skála skála (produkce 5 ml/hod)
 • nedobytné nedobytné pole, které nelze nijak získat
 • armáda toto znamená, že na políčku máš svojí armádu
 • spoluhráčova armáda na takto označeném poli je armáda spoluhráče
 • moje orámování mých vlastních políček
 • spoluhráč políčka spoluhráče
 • nepřítel políčka protivníka
 • velení takto je označené tvoje velení - dobře ho braň!
 • louka pole patří loukaři
 • les pole patří lesákovi

Hráčské akce a jejich ceny

 • Zdarma: Propouštění jednotek.
 • 1 tah: Nákup jednotek, poslání nektaru spoluhráči a změna typu pole (nazýváno geologie)
 • 1 a více tahů: Přesun jednotek a útok.

Cena útoku a přesunu závisí na vzdálenosti výchozího a cílového políčka. Aktuální hodnota se spočítá podle Pythagorovy věty:
v = q * √((Δx)2 + (Δy)2)
Kde v je skutečná vzdálenost výchozího a cílového pole, Δx je horizontální rozdíl souřadnic políčka a Δy je vertikální rozdíl souřadnic políčka. Skutečná vzdálenost se pak násobí koeficientem a zaokrouhlí na celé číslo a to je cenou přesunu či útoku.

 • Pro přesun na libovolné pole je koeficient ceny daný přesouvanou jednotkou (převážně 1 – viz přehled jednotek).
 • Pro útok je koeficient opět daný útočící jednotkou (převážně 5). Pokud se útočí na skálu, je snížen na 4.
 • Zaokrouhluje se matematicky. Tedy 0.487 je 0, ale 0.5001 je už 1.

Přehled koeficientů cen útoku (výchozím polem je E4):

 ABCDEFGHI
0282522212021222528
1252118161516182125
2221814111011141822
3211611757111621
4201510505101520
5211611757111621
6221814111011141822
7252118161516182125
8282522212021222528
Přehled koeficientů cen přesunu (výchozím polem je E4):
 ABCDEFGHI
0654444456
1544333445
2443222344
3432111234
4432101234
5432111234
6443222344
7544333445
8654444456

Jak se přidat do světa?

Na stránce Přehled světů si nějaký vyber. Kliknutím na jeho název se dostaneš na stránku s podrobnostmi. Pomocí kliknutí na zeměkouli s plusem (v základním přehledu) se do něj přidej. Budeš vyzván k zadání souřadnic velení. Lze je vybrat buď kliknutím na dané políčko, nebo vypsat ručně.

Může se stát, že natrefíš ja již umístěné velení jiného hráče. Takové situace se říká "nastřelení velení". Pokud k němu dojde, je o tom nastřelený hráč informován. To protože jsi tímto získal výhodu ve znalosti pozici soupeře. Je tedy potřeba zvolit jiné pole.

Kdy se svět spustí?

I pokud jsi se úspěšně přidal do světa, obvykle nemůžeš ihned začít hrát. Svět je spuštěn, pokud se naplní limit hráčů. Tedy pro základní mód classic se svět spouští sám přidáním posledního hráče. Ve světe pro 4 hrají 2 lesáci a 2 loukaři. Po přidání se do světa je tedy nutné hlídat situaci, zda se svět nespustil.

Tipy a upozornění:

 1. Pokud máš nastaven v systému aslepoň jeden funkční mailový kontakt (klidně neveřejný), bude na něj zasláno upozornění o spuštění světa.
 2. Maily jsou občas nespolehlivé ;-).
 3. Pokud náhodou dojde k situaci, že se do světa podaří vlézt nadpolovičnímu počtu hráčů stejného typu, svět se nespustí. Pak je nezbytné, aby hráč typu, který přešvihl limit svět opustil. Poté svět ještě ospustí a ihned do něj vstoupí libovolný z hráčů. Kontrola spuštění světa se provádí pouze při vstupu hráče. Je-li nyní vše v pořádku, svět se spustí.


FAQ – často kladené otázky

Co je to IMHO, LOL, ROFL, STFU, RTFM?

To se dozvíš na wiki v seznamu zkratek.

Jaktože jsem neuspěl v boji i přesto, že jsem měl přesilu nad soupeřovou obranou?

Za to může paradox, který říká, že musíš mít více než trojnásobnou přesilu, abys měl 100% šanci uspět. I tak ale můžeš ztratit až 6% své armády.

Jak můžu pomoci rozvoji IW?

Kontaktuj admina (Gimli2)

Můžu útočit na louku i na les?

Ne. jedno z toho jsou tví parťáci, druhé nepřítel.

Jak nejlépe bránit své velení?

V geologii ho změň na bažinu a postav na něj komáry.

Jaká jednotka je nejlepší na útok?

Jako vždy, hovada! ;-)

Můžu útočit na nedobytné pole? Lze jej přeskočit?

Nemůžeš dobýt nedobytné pole, můžeš ho však přeskočit.

Nemůžu útočit na soupeřovo pole, píše to: "Na hráče nelze útočit dříve než za 24 hodin od spuštění světa."?

V informacích si najdi, kdy byl tvůj svět spuštěn. Útočit na soupeřovo pole můžeš až o 24h později.

Tahy mi přibývají pořád?

Přibývají ti, než jejich celkový součet dosáhne maxima pro daný svět, tj. 24×[rychlost světa].

Co znamenají barevní brouci před jmény hráčů?

Je to vcelku triviální: nuvedeno hráč své pohlaví neuvedl, žena je žena hráčka, muž hráč je mužem


Přehled správců

Tito lidé ti mohou pomoct vyřešit nějaký problém zde na IW. Komunikuj s nimi slušně, pak nekoušou.

funkce kdo to dělá
Multikiller Hamster, agent, Drom,
Správa anket gimli2, agent, Drom, Sir_iron_butterfly,
Správa fóra gimli2, Hamster, han, agent, hroch, Drom, kr4UT1k, Sir_iron_butterfly,
Správa fotoalb gimli2, Hamster, agent, Drom,
Správa nástěnek gimli2, Hamster, han, agent, hroch, Drom, kr4UT1k, majka,
Správa novinek gimli2, agent, Drom,
Správa pozvánek gimli2, agent,
Správa světů gimli2, Hamster, han, agent, cipisek, Drom, Boovie, jackoby15,