Registrace

Pár slov před registrací

Insect World 2 je nástupcem fenomenální online hry Insect World. Hra je nepatrně složitější, ale není se čeho bát. Pokud chceš hrát tuto skvělou hru, máš zde možnost se zdarma zaregistrovat. Registrace je nenáročná a nezabere více jak 10-15 minut. Aby ses mohl zaregistrovat a hrát, musíš si přečíst podmíky registrace a souhlasit s nimi. (Skutečně si je přečti, systém ti nedovolí pokročit v registraci dále, pokud si je nepřečteš.)

Registrační podmínky

Vybíráme to nejdůležitější:

 1. Každý hráč má právo založit a používat (hrát za) pouze 1 (jeden) login.
  Zaregistrování a/nebo hraní za více loginů je přestupkem, který posuzují a tvrdě trestají správci (multikilleři).
 2. Poslední slovo mají vždy správci (admini) a hráč je povinen se jejich rozhudnutími řídit.
 3. Hráč je povinen neprodleně hlásit všechny herní chyby správcům a to neveřejnou cestou - nejlépe interní poštou, či na ICQ, nebo e-mailem .
 4. Jakákoliv automatizovaná činnost hráče v případě, že hráč není u počítače, je zakázána a tvrdě trestána.
 5. Pro hráče ze stejné IP adresy platí ZÁKAZ hrát spolu v jednom světě (kromě NAHLÁŠENÝCH a správci POVOLENÝCH výjimek). Hlásí se správcům (multikillerům).

Plné znění:

Zobrazit plné znění.

A - Všeobecné podmínky:

 1. Každý hráč má právo založit a používat (hrát za) pouze 1 (jeden) login.
  Zaregistrování a/nebo hraní za více loginů je přestupkem, který posuzují a tvrdě trestají správci (multikilleři).
 2. Hra je poskytována zadarmo (= bez záruky). Ale libovolné dobrovolné příspěvky na provoz jsou vítány.
 3. Všichni hráči na serveru jsou povinni dodržovat platné zákony České Republiky a jsou povinni zachovávat obecně zažitá pravidla slušného chování na internetu i mimo něj (především slušné vyjadřování).
 4. Za příspěvky na fóru odpovídá výhradně jejich autor.
 5. Nick hráče nesmí obsahovat neslušné výrazy (některé nicky jako ADMIN, SPRAVCE či zřejmé reklamy mohou být bez náhrady smazány)
 6. Hráč nesmí využívat svého účtu k poškozování tohoto ani jiných serverů, osob, zvířat, věcí a majetku atd...
 7. Až na zákonem stanovené případy, nebudou zadaná data dále nikomu a za žádných okolností poskytnuta (třetím stranám).
 8. Zde na serveru IW, platí tato pravidla. Nebudou tedy v potaz brány stížnosti, že tam a tam to mají tak a tak. Tato pravidla se můžou kdykoli měnit. Hráči o tom budou veřejnou cestou informováni (v novinkách).
 9. Správci/provozovatelé mohou ve výjimečných případech informovat hráče přes libovolný z poskytnutých komunikačních kanálů. Daná zpráva pak nemůže být brána/chápána jako nevyžádaná pošta.

B - Vztah hráče a správců (adminů):

 1. Poslední slovo mají vždy správci (admini) a hráč je povinen se jejich rozhudnutími řídit.
 2. Autor hry - Gimli2 - má výhradní právo na úplně konečné rozhodnutí.
 3. Vybraní hráči konající dobrovolně funkce správců dělají pro ostatní něco navíc. Buďte k nim ohleduplní a slušní. Pomoci vám není jejich povinností ale projevem dobré vůle.

C - Herní chyby:

 1. Chybami se rozumí chyby programové (tzv. bugy) i chyby vzniklé náhodou či omylem. (např.: nesprávný počet hráčů ve světe apod.)
 2. Chybou není chování hry, které se jeví neobvyklé, ale plyne z neznalosti systému a pravidel.
 3. Hráč je povinen neprodleně hlásit všechny herní chyby správcům a to neveřejnou cestou - nejlépe interní poštou, či na ICQ, nebo e-mailem .
 4. Hráč nebude hlásit chyby, které jsou způsobeny na jeho (klientské) straně.
 5. Využití a/nebo nenahlášení chyby je přísně zakázáno a je trestáno!

D - užívání programů při hraní IW:

 1. Hráči je dovoleno používat libovolný moderní webový prohlížeč. Doporučujeme Operu případně další aleternativní prohlížeče.
 2. Není dovoleno používat jakýchkoli automatických scriptů, pomůcek, programů a software vůbec.
 3. Jakákoliv automatizovaná činnost hráče v případě, že hráč není u počítače, je zakázána a tvrdě trestána.
 4. Vyjímku z předhozího má POUZE automatický reload v prohlížeči Opera (nebo Firefox), nastavený na stránce NOVINKY nebo INFORMACE.

E - Podmínky hraní více hráčů z jedné IP adresy (školy, kavárny, paneláky se společným připojením atd.):

 1. V případě, že hráč bude hrát pravidelně z veřejného místa a/nebo místa s možností stejné IP adresy, je povinen tuto skutečnost neprodleně sdělit správcům (multikillerům).
 2. Taktéž, pokud budete hrát třeba přes víkend od kamaráda, je třeba tuto skutečnost nahlásit předem někomu ze správců (multikillerů). Zabráníte tak problémům s obviněním z mulťačení.
 3. Pro hráče ze stejné IP adresy platí ZÁKAZ hrát spolu v jednom světě (kromě NAHLÁŠENÝCH a správci POVOLENÝCH výjimek). Hlásí se správcům (multikillerům).

Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 23. prosince 2011 a plně nahrazují všechny předchozí verze pravidel.

Údaje
Login Tímto jménem se budeš přihlašovat
(záleží na velikosti písmen, povolené znaky: a-z,0-9,_ ,-)
Nick Toto jméno se bude ukazovat například na fóru, v tabulkách.
(záleží na velikosti písmen, povolené znaky: a-z,A-Z,0-9,_,-)
Email Zadej platný email. Pokud tak explicitně neurčíš v nastavení, nebude viditelný pro ostatní hráče.
Heslo Aspoň 5 znaků. Řiď se zásadami bezpečného hesla.
Znovu heslo Zadej shodné heslo pro kontrolu znovu.
Typ Za jaký z typů chceš hrát. Lze později měnit.
 
Přepiš text z obrázku do příslušného políčka.
Přepiš text z obrázku do příslušného políčka.
 
Následující údaje jsou nepovinné, nebudou zveřejněny. (Nevyplňuj prosím nesmysly.)
Jméno Tvé civilní jméno ve spisovné podobě.
Příjmení Tvé civilní příjmení.
Muž/žena

 • Osobní údaje zadané při registraci, nebo během užívání systému online hry jsou zpracovávány za účelem vedení hráčského účtu v online hře.
 • Osobní údaje jsou uchovávány dokud hráč sám nepožádá o zrušení účtu.
 • Své údaje si můžeš po registraci zkontrolovat a upravit na vizitce a v nastavení. Tím si snadno určíš, co za informace o tobě bude dostupné systému online hry, dalším hráčům, případně ostatním stranám (tvůj nick v síni slávy).
 • Pokud jsi poskytl emailovou adresu nebo jiný kontakt elektronické komunikace (i neveřejně), mohou ti na něj ostatní hráči zaslat zprávu. Za obsah takových zpráv odpovídá výhradně odesílatel. Dále ti na takový kontakt mohou být zasálány informace ze hry (např.: zpráva o spuštění světa apod.) a mimořádné informace týkající s online hry.
 • Za aktuálnost údajů odpovídáš sám jako jejich subjekt.
 • Správcem údajů je provozovatel online hry Insect world – Gimli2. Kontakt lze nalézt v patičce stránky.

Odesláním tohoto formuláře souhlasíš s výše uvedenými podmínkami a zavazuješ se k jejich dodržování. Dále bereš výše uvedené informace o zpracování osobních údajů na vědomí, jsi si vědom jaké údaje jsi poskytl a souhlasíš s jejich zpracováním dle výše uvedených pravidel.